Kenmerken

Parkeren

U vermijdt parkeren (in drukke gebieden).

In- en uitvoegen

U probeert zo min mogelijk in- en uit te voegen.

Vermijden

U vermijdt het autorijden zoveel mogelijk.

Tegenliggers

U wijkt regelmatig uit voor het tegenliggend verkeer.

Slecht weer

Wanneer het slecht weer is durft u niet te rijden.

Opgejaagd gevoel

U heeft een constant opgejaagd gevoel.