Privacy policy

Privacyverklaring Rijangst Nederland

Rijangst Nederland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rijangst Nederland verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van het verwerkingsdoel:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rijangst Nederland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of omdat dit onze wettelijk taak is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rijangst Nederland bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende verwerkingsdoel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rijangst Nederland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rijangst Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rijangst Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijangst Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

Rijangst Nederland

Romeinse weg 27
6135 JA Sittard
E: info@rijangstnederland.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.